โครงการพระราชดำริแก้มลิงบ้านหนองใหญ่ จ.ชุมพร

(1/1)

noway2know:


(พระบรมฉายาลักษณ์เมื่อ 20 มิถุนายน 2541)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการพระราชดำริ
แก้มลิง หนองใหญ่ คลองหัววัง - พนังตัก จังหวัดชุมพร
ซึ่งผลจากโครงการพระราชดำริทำให้น้ำไม่ท่วมเหมือนในอดีต
พระองค์ได้ทรงแนะนำ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้กับข้าราชการ ประชาชน
จังหวัดชุมพรได้เข้าใจกันทั่วถึงและให้ทำกันต่อเนื่อง

จากวันนั้นถึงวันนี้ ชาวบ้านได้แนวคิดจากพระองค์ ที่ได้ทรงประทานให้กับชาวชุมพร
ซึ่งทางข้าราชนำโดยผู้ว่าราขการจังหวัดชุมพร ไม่ได้ทอดทิ้งโครงการนี้
ได้นำไปขยายผลให้ชาวบ้านเข้าใจและนำไปสู่ภาคปฏิบัติ
ภาพทุ่งนาเขียวขจี โดยไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมี สร้างที่หนองใหญ่โครงการพระราชดำริ
และยังมีพักที่ได้ปลูกไว้มากมาย สิ่งเหล่านี้ ชาวชุมพรได้
เกิดความภูมิใจยิ่งที่ได้ปฏิบัติตามพระองค์จนเห็นเป็นรูปธรรม

ภาพแก้มลิง - หนองใหญ่ ในปัจจุบัน


noway2know:
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก้มลิงหนองใหญ่ จังหวัดชุมพร

อ้างถึง

ในปี พ.ศ.2541 พระองค์ได้มีพระราชกระแสรับสั่งว่า 
“ให้ดำเนินการในพื้นที่ว่างเปล่าในที่ดินที่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
โดยให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด
ส่วนพื้นที่อื่นปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติและให้ขุดคลองล้อมพื้นที่หนองน้ำ   
โดยไม่ต้องมีคันคลอง เพื่อน้ำจะได้ไหลบ่าเข้าในพื้นที่ได้สะดวก
และไม่ท่วมขังพื้นที่การเกษตรของราษฎร”

http://www.youtube.com/v/_QRX5sH7NvY

http://www.youtube.com/v/vHFQOctZxHg

http://www.youtube.com/v/874aQhnUVaM

http://www.youtube.com/v/XnEtKRVkGPM

“...เมื่อพายุลินดาเข้าทีแรกนึกว่าจะเข้าชุมพร
ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งว่าจะเข้าแถวชุมพร
แต่ว่าความจริงนึกว่าจะเลยชุมพรขึ้นมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี
เช่นนั้นก็จะทำให้ชุมพรโดนกำลังแรงที่สุดของพายุแม้กระนั้นโดยที่คลองท่าตะเภา
เขาเรียกว่าคลองคือลำน้ำที่ผ่านเมืองชุมพร มีต้นน้ำขึ้นไปถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ก็เข้าใจว่าน้ำจะลงมามากถึงเวลาพายุลินดาเข้าฝนก็ลงตลอดแถว
ตั้งแต่เหนือของชุมพรไปถึงเพชรบุรีน้ำก็จะท่วมแต่โดยที่ได้ระบายน้ำ
ออกจากหนองใหญ่ลงคลองที่ขุดทะลุทะเลตามหน้าที่ของหนองใหญ่
ในฐานะเป็นแก้มลิง ลงท้ายตัวเมืองชุมพรและชนบทข้างๆชุมพร
น้ำจึงไม่ท่วมแม้มีพายุมาอย่างหนัก ”แผนการจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหนองใหญ่
เน้นแนวคิดโดยสรุปการจัดการตามแนวคิดศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

**โดยการทำพื้นที่หนองใหญ่ให้เสมือนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โดยจัดการให้สวยงามเหมือนแหล่งท่องเที่ยว
ให้ความรู้เหมือนพิพิธภัณฑ์แต่จัดการให้มีชีวิต
และการจัดการให้เป็นไปตามความเป็นจริงใช้ในชีวิตจริงได้

ชาวบ้านเป็นเจ้าของ ดำเนินการต่อเนื่องตามแผนคณะทำงาน 4 ปี
คนชุมพรเดินตามรอยเท้าพ่อในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เสมือนเมืองจำลองเล็กๆที่ผู้เข้าชมเห็นและทราบว่าเป็นจังหวัดชุมพร
และเป็นการทำตามแบบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทางการเกษตรทุกๆด้านของชาวชุมพร

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองได้จริง
โครงการพระราชดำริพื้นที่หนองใหญ่นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ