ดอกผักบุ้ง - ลูกคลัก

(1/1)

noway2know:


ดอกผักบุ้ง - ลูกคลัก

ดอกผักบุ้ง..ดอกผักบุ้ง

สาวชาวกรุง..ครูอนุบาล ดนตรี..

.ผักบุ้งชายคลอง พี่มาร้องเพลงสาวผักบุ้ง

ดอกเอยเจิดจ้าจะรุ่ง กระจายฟุ้งที่ใจงาม

สดใสตามธรรมชาติ สังคมอาจน้อยบทบาท

ใสสะอาด.สร้างสรรเด็กไทย ดนตรี..

.ผักบุ้งโฉมตรู มีความรู้ก็พอสมควร

หน้าที่ของเนื้อนวล เป็นครูสอนอนุบาล

เด็กเล็กเธอเอาใจใส่ ดูแลเด็กยังเยาว์วัย

ฟูมฟักใฝ่.เด็กอนุบาล

ผักบุ้งดอกนี้

ไม่เคยมีอยู่ในแจกัน ดังดอกกุหลาบนั้น

ทานตะวันดอกเยอบิร่า น้อยคนจะเห็นความดี

เด็กน้อยเขานั้นยินดี คือไม่มี.สีสันใดใด

.ผักบุ้งยินดี สิ่งที่มีเธอนั้นพอใจ

ไม่สอนโรงเรียนใหญ่ สุขใจมีจรรยาบรรณ

ภูมใจในความเป็นครู มาร้องเพลงรักคุณครู

ขอเชิดชู.ครูอนุบาล .ดอกผักบุ้ง..ดอกผักบุ้ง

สาวชาวกรุง.ครูอนุบาล

ผักบุ้งดอกนี้

ไม่เคยมีอยู่ในแจกัน ดังดอกกุหลาบนั้น

ทานตะวันดอกเยอบิร่า น้อยคนจะเห็นความดี

เด็กน้อยเขานั้นยินดี คือไม่มี.สีสันใดใด

.ผักบุ้งยินดี สิ่งที่มีเธอนั้นพอใจ

ไม่สอนโรงเรียนใหญ่ สุขใจมีจรรยาบรรณ

ภูมใจในความเป็นครู มาร้องเพลงรักคุณครู

ขอเชิดชู.ครูอนุบาล .ดอกผักบุ้ง..ดอกผักบุ้ง

สาวชาวกรุง.ครูอนุบาล


http://www.swfcabin.com/swf-files/1312442917.swf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ