มหาวิทยาลัยต่างๆในสวิตเซอร์แลนด์

(1/2) > >>

personal jesus:
มหาวิทยาลัยต่างๆในสวิตเซอร์แลนด์

http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/uni_en.html

Universities in Switzerland – Top Education That Pays Off

http://www.high-end-travel-switzerland.com/Universities-in-Switzerland.html

There are two Federal Institutes of Technology and ten traditional Universities in Switzerland that provide for a higher education. Offered are studies from humanities and social sciences to natural sciences, engineering, law, economy and medicine.

Switzerland has also eight Universities of applied sciences, fourteen of teacher education and further University-level institutions supported by the Swiss Confederation.

The students have a choice of over one hundred field directions with far more than five hundred study subjects. The study structure is built up 3-part to acquire a Bachelor, Master or a PhD (doctorate) degree at all Universities in Switzerland.

Language Ability


When studying in Switzerland, it is necessary that you have a good knowledge of the language of instruction in German, French or Italian. The language used depends where the University is located. However, all Universities in Switzerland provide language tests before they decide who is accepted. Today, there are much more study courses offered in English, particularly for Master level studies.

Entrance examination to Universities in Switzerland

You must possess a state-recognised maturity certificate from Switzerland. Citizens from abroad should have a foreign certificate recognised as equivalent by the University interested. For example, an international Baccalaureate or Grade 12 for North Americans or Canadians is accepted.

If you hold a certificate only partly recognised for admission, you need to take and pass an entrance examination. You can take the examination at the University of Fribourg held twice a year in June and August. There is a possibility to follow a preparation course for this exam also done in Fribourg.

Health insurance

It is obligatory for foreign students who intend to stay longer than three months in Switzerland to have health care. Exempted are those that have equivalent medical insurance from their home country.

How to proceed if you want to study in Switzerland


It is easy to register at any of the Universities in Switzerland. Just contact the University of your choice for an application. You also need the original of a certificate copy of the secondary school leaving certificate and a photo.

You will then receive a confirmation of acceptance by the Swiss University you applied. After that, please contact the Swiss embassy or consulate of your country for information on entry formalities for Switzerland. Of course, you need prove that you have sufficient financial recourses to support yourself during your studies.

After your arrival in Switzerland, you have to apply also to the police department within seven days to obtain a residence permit. As a foreign student, you can even work up to 15 hours a week for as long as the duration of your studies.

The Universities in Switzerland offer studies in the following departments…

• Theology, religious sciences
• Jurisprudence, criminology
• Social sciences
• Medical sciences
• Economics
• Informatics, telecommunications
• Engineer’s sciences, architecture
• Natural sciences, mathematics
• linguistics and literature, communication sciences
• Historical and cultural sciences
• Sports sciences and kinesiology.
The Universities located in the German part of Switzerland are...


• The University of Basel
• The University of Berne
• The University of Lucerne
• The University of St. Gallen
• The University of Zurich 

The Universities located in the French part of Switzerland are…

• The University of Fribourg / Freiburg
• The University of Geneva
• The University of Lausanne
 • The University of NeuchatelThe only University located in the Italian part of Switzerland is…

• The Università - The Università della Svizzera Italiana


The Swiss Federal Institutes of Technology in Zurich and in Lausanne are an educational and research institution of the Swiss Confederation. Together with four research institutions, they form the alliance ETH that is controlled and financed by the Swiss government.

The engineer’s- and natural sciences, civil engineering and architecture as well as kinesiology, sport- and military sciences form the basis for this two training facilities. They are…

The fees to study at most Universities in Switzerland and Institutes of technology are actually quite cheap. However, the living costs are a bit higher than in other European cities. Therefore, the costs for foreign nationals considering to study here are looking at around CHF 28,000 – 40,000 a year.
personal jesus:

มหาวิทยาลัยชั้นนำในเยอรมัน

http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/exzellenzinitiative-wie-es-mit-den-elite-unis-weitergeht-a-839162.html

personal jesus:
Traditional Universities in Switzerland

Basel University


Founded in 1460, the University of Basel is the oldest of all the Universities in Switzerland and located in the heart of the historic town. It is comparatively small by European standards.

It boasts a top-ten place among the German-speaking Universities and a rank among the world’s one hundred best Universities. The semester fees are a modest 700 CHF.

The macro focuses in studies and research are…

• The life sciences at the Bio centre at the world famous research centre and ETH institute of system biology.


• And the cultural sciences in the philosophical-historical faculty in the four departments of antiquity sciences, orientalism, social sciences, historical sciences as well as linguistics and literature.


For full details about Basel University, click here.
http://www.high-end-travel-switzerland.com/Basel-University.html


The University of Bern


The University of Bern is one of the largest Universities in Switzerland. It is located in Bern, the capital of Switzerland.

Click here to read more about the University of Bern.
http://www.high-end-travel-switzerland.com/University-of-Bern.html

The University of Fribourg

The University of Fribourg/Freiburg belongs to the medium size colleges of Switzerland. In Fribourg, you can study in German or French at the following five faculties…

• The theological faculty
• The legal-scientific faculty
• The economic-scientific and social-scientific faculty
• The faculty of philosophy
• The mathematical-scientific faculty


The students can choose in which language they want to hear the lectures. Those that want to study in both languages can attain a Bachelor or a Master with the note "bilingual" corresponding to conditions of the regulation. This is something unique in Western Europe and a big advantage.

The focus is in the study and research of Jurisprudence (Master of Law) and in media- and communication sciences. As the only University in Switzerland, it offers degrees at the Bachelor/Master level in educational pedagogic.

In Fribourg, you can only study medicine for two years. Afterwards, you are open to continue your studies at one of the other Universities in Switzerland. Semester fees are quite low and only CHF 755.

--------------------------------------------------------------------------------

The University of Geneva

An International scientific committee selected the renowned University of Geneva as one of the top business schools in the world.
Click here to read more about the University of Geneva.
http://www.high-end-travel-switzerland.com/University-of-Geneva.html

The University of Lausanne

The University of Lausanne lies in immediate surroundings to the confederate technical college on Lake Geneva. With about 11,000 students, it is middle size for a Swiss University.

The University counts seven faculties and offers Bachelor studies in the French language. However, there are different Master courses, especially the ones for economic sciences offered in English.

The well developed economic and law sciences are therefore the focus. Unique are the studies in forensic sciences and criminology.

The University offers in collaboration with the University of Geneva, a Master degree in law, crime and security of new Internet technologies. Since a short time, you can also study for a Master course for environment sciences.

Something new is the post-certificate study in health economy and management. It is in conjunction together with the faculties of medicine and biology as well as economics.


The University of Lucerne

With around 2,000 students (trend rising), the University of Lucerne belongs to the small Universities in Switzerland. Still she enjoys International respect in some areas like the Jewish-Christian institute of research.

All study courses at the University of Lucerne are two-stage. After six semesters, the students conclude with the Bachelor. After another three to four semesters, they attain the Master.

The University offers studies in the following three faculties, which are…

• The theology faculty
• The jurisprudence faculty
• The cultural- and social-scientific faculties


The studies are in the following fields: history, Judaism, philosophy, political sciences, theology, sociology, cultural sciences, communication sciences, cultural and social anthropology.

The University of Lucerne has only 10% of foreign students. However, most would prefer to study in Zurich or Bern since they offer more possibilities.

--------------------------------------------------------------------------------

The University of Neuchatel

One of the smaller Universities in Switzerland is the University of Neuchatel. Its location is on the shores of Lake Neuchatel. The beautiful town with its University built in 1838 provides a personal atmosphere.

When you step into the campus, you will notice right away that anonymity here does not exist. The students know each other and the personal contact to the professors guarantees a relationship remembered long afterwards.

Despite its small size, the college of Neuchatel connects well with other Universities in Switzerland and abroad. The focus is especially on the study and research of micro technology, ethnology and antiquity sciences.

Neuchatel is indeed the city of micro technology and one of the centres of the watch industry. French is the language for all courses, although some subjects are also in English.

The University of St. Gallen

Economy and jurisprudence are the specialization at this University. She counts as a leader and has a very good name for its practical and broadly diversified education. For this reason, an International scientific committee selected the University of St. Gallen like Geneva as one of the top business schools in the world.

The University has around thirty institutes and research locations. In the first academic year, the students graduate in St. Gallen in an assessment step. After passing the entrance year, they can choose between economy, jurisprudence or political sciences at the Bachelor step.

The Bachelor studies last two years and serves for the qualification for one of the Master programs. A Master degree can conclude after one to two years depending on the program. The students have a choice to study in ten different Master programs. This is possible in the four fields of business management, economy, jurisprudence or political sciences.

This University has many courses in English. Thanks to International connections, they can also offer numerous exchange programs.

Since 1990, the University of St. Gallen is a member of the CEM (Community of European Management Schools). Through this program, she works together with partner Universities in Europe, North America, Canada, Australia and Asia.

Numerous possibilities are open to the students when involved professionally during their studies. The university disposes even a program, which supports enterprise foundations.

During a 3-day fair, around 200 companies present and carry out job interviews with interesting students. The result – more than one quarter of Swiss bankers graduated at the University of St. Gallen. Many foreign nationals end up working for International or Swiss companies after their study years. To study in St. Gallen, you have to pay around CHF 1,070 per semester.

Università della Svizzera Italiana


The Università della Svizzera Italiana is not just one of youngest but one of the smallest Universities in Switzerland. Founded in 1996, the University has only about 2,200 students.

Despite its small size, more than 53% of the students are from more than 35 nations. Italian and English are the official instruction languages. In October, the University offers a free intensive Italian course for foreign speaking students.

The Università della Svizzera Italiana offers four faculties, which are…

• The architecture academy
• The economy sciences
• The communications sciences
• The informatics sciences


The Bachelor courses are in Italian with the exception of the faculty for informatics sciences. Master courses are partly in Italian as well as English.

The University offers also courses in economy sciences with special emphasis on marketing. The city of Lugano is the third biggest financial centre in Switzerland.

In addition, there are courses, which are unique in Switzerland like for example institutional-, communication-, corporate-, financial-, public-, education communication, media management, international tourism, marketing and technology-enhanced communication for cultural heritage.

The costs to study at the Università della Svizzera Italiana are the highest of all Universities in Switzerland. However, the fees of 4000 CHF for foreign nationals per semester, which is actually quite expensive in compare to other Universities.


--------------------------------------------------------------------------------

University of Zurich


The University of Zurich is the largest of all Swiss Universities. It is located in Zurich, rated as the city for the best quality of life over the last few years.

Click here to read more about the University of Zurich.

http://www.high-end-travel-switzerland.com/University-of-Zurich.html
personal jesus:


Federal Institutes of Technology in Zurich and LausanneThe federal institutes of technology in Zurich and Lausanne are educational- and research institutions of the Swiss confederation.

The focus of the study courses are especially for…

• Engineering
• Civil engineering
• Natural sciences
• Architecture
• Kinesiology
• Sport- and military sciences…


and form the basis of the training facilities at the institutes of technology. Both institutes provide a strong emphasis on the technical professions.

Many Swiss students study in the evenings at either in Zurich or Lausanne after their regular work. Most have a four-year technical apprenticeship with practical experience behind them before they enter an institute.

The language of instruction is in French and English at the institute in Lausanne and German and English in Zurich. About 12,700 students study in Zurich and about half of that in Lausanne.

According to the 2008 Academic Ranking of World Universities, the Federal Institute of Technology in Zurich ranks on place 24. This is actually a better ranking than all the other Universities in Switzerland.

More than 25% are female students and more than one third are foreign nationals. The costs to study for Swiss and for foreign nationals are around 650 CHF per semester.


สถาบันเทคโนโลยีสวิส ซูริค (อังกฤษ: ETH Zurich , Swiss Federal Institute of Technology) เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์แห่งประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ชื่อเต็มในภาษาเยอรมันคือ Eidgenössische Technische Hochschule Zürich โดยมีชื่อย่อที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ETH (เอเทฮา)
 
ETH เป็นมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ เป็นสมาชิกของ IDEA League และ International Alliance of Research Universities IARU.

ประวัติ

ETH ถูกก่อตั้งในปี ค.ศ. 1854 โดยสมาพันธรัฐแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Swiss Confederation) และเริ่มดำเนินการเรียนการสอนในปี ค.ศ. 1855 ในชื่อ Eidgenössische Polytechnische Schule ขณะนั้น ETH มีการจัดการเรียนการสอนเพียง 6 สาขาวิชาหลัก ได้แก่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล เคมี การป่าไม้ และส่วนคณะสุดท้ายเป็นการรวมตัวกันของภาควิชาย่อยต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ อักษรศาสตร์และรัฐศาสตร์
 
ETH เป็นสถาบันแห่งสมาพันธรัฐ (federal institute) อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาลกลางประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งต่างจากมหาวิทยาลัยแห่งซูริค (University of Zurich) ที่เป็นเพียงสถาบันแห่งพันธรัฐ (cantonal institute) ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพันธรัฐซูริค ณ ช่วงเวลาของการก่อตั้งนั้น มีการวิพากษ์วิจารณ์โต้แย้งกันอย่างรุนแรงเกี่ยวกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งสมาพันธรัฐ โดยการโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มนักเสรีนิยมซึ่งสนับสนุุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งสมาพันธรัฐ ด้วยเหตุผลที่ว่าเพื่อต้องการให้เกิดเสรีทางความคิดโดยไม่มีการปิดกั้น และฝ่ายของกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ต้องการให้แต่ละมหาวิทยาลัยนั่นอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพันธรัฐ ในช่วงแรกของการก่อตั้ง ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ตั้งอยู่ร่วมกันในอาคารของมหาวิทยาลัยแห่งซูริค
 
ในปี 1909 ETH ได้ทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโปรแกรมหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อยกระดับ ETH ให้มีความเทียบเท่ากับระดับมหาวิทยาลัย และในปีเดียวกันนี้เอง ETH ยังได้รับอนุญาตให้สามารถประสาทปริญญาบัตรการศึกษาระดับปริญญาเอกได้อีกด้วย ในปี 1911 ETH ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น Eidgenössische Technische Hochschule Zürich ซึ่งเป็นชื่อที่ยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
 
ในปี 1924 ETH ได้มีการจัดระเบียบโครงสร้างภายในองค์กรอีกครั้ง ทำให้มหาวิทยาลัย ETH มีคณะวิชามากขึ้นถึง 12 คณะวิชา


คณะวิชาในปัจจุบัน

ในปัจจุบัน ETH ประกอบไปด้วย คณะวิชาต่างๆ ดังนี้
 
สถาปัตยกรรมศาสตร์และโยธา
 ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (D-ARCH)
 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ วิศวกรรมสำรวจ (D-BAUG)
 
วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 Biosystems Science and Engineering (D-BSSE)
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (D-INFK)
 ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมไฟฟ้า (D-ITET)
 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (D-MAVT)
 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ (D-MATL)
 
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและคณิตศาสตร์
 ภาควิชาชีววิทยา (D-BIOL)
 ภาควิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ(ประยุกต์) (D-CHAB)
 ภาควิชาคณิตศาสตร์ (D-MATH)
 ภาควิชาฟิสิกส์ (D-PHYS)
 
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติเชิงระบบ (System-oriented Natural Sciences)
 ภาควิชาเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์การอาหาร (D-AGRL)
 ภาควิชาธรณีวิทยา (D-ERDW)
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (D-UWIS)
 
วิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ
 มนุษยวิทยา, สังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ (D-GESS)
 ภาควิชาการจัดการ เทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์ (D-MTEC)


ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

ETH มักถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับนานาชาติอยู่เสมอ ซึ่งในการจัดอันดับแต่ละครั้งนั้น ETH มักจะได้รับอันดับเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีอันดับอยู่ในห้าอันดับแรกของยุโรป และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีอันดับอยู่ในยี่สิบห้าอันดับแรกของโลก (ในปี ค.ศ. 2008 ETH ได้รับอันดับที่ 24 โดยการจัดอันดับของ ไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชันซัปพลีเมนต์ (Times Higher Education Supplement - THES)
 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในอดีต ETH ได้รับชื่อเสียงโด่งดังโดยเฉพาะในสาขาวิชาเคมี คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ โดยมีบุคคลากรของ ETH ที่ได้รับรางวัลโนเบลจากสาขาต่างๆ จำนวนมากถึง 21 ท่าน (โดยนับเฉพาะนักศึกษาที่จบการศึกษาจาก ETH และคณาจารย์ที่ได้รับการยกย่องจากผลงานของพวกเขาที่ได้คิดค้นขึ้นมาที่ ETH เท่านั้น)
 
จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดย swissUP Ranking และการจัดอันดับที่เผยแพร่โดย CHE ซึ่งเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มของประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นหลัก ETH มักจะถูกจัดอยู่ในอันดับที่หนึ่ง ในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์


บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

รางวัลโนเบล

The people listed below were graduates of the ETH or they were awarded the Nobel Prize for their work at ETH as professors

1901 Wilhelm Conrad Röntgen (ฟิสิกส์) — studied at the ETH
 1913 Alfred Werner (Chemistry) — Professor at the ETH
 1915 Richard Martin Willstätter (Chemistry) — Professor at the ETH
 1918 ฟริตซ์ ฮาเบอร์ (Chemistry) — studied at the ETH
 1920 Charles-Edouard Guillaume (Physics) — studied at the ETH
 1921 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (ฟิสิกส์) — Student of mathematics at the ETH from 1896 to 1900 and Professor of theoretical physics at the ETH from 1912 to 1916
 1936 Peter Debye (Chemistry) — Professor at the ETH
 1938 Richard Kuhn (Chemistry) — Professor at the ETH from 1926 to 1929
 1939 Leopold Ruzicka (Chemistry) — Professor at the ETH
 1943 Otto Stern (Physics) — Senior lecturer at the ETH (1914)
 1945 Wolfgang Pauli (Physics) — Professor at the ETH
 1950 Tadeus Reichstein (Medicine) — studied at the ETH
 1952 Felix Bloch (Physics) — studied at the ETH
 1953 Hermann Staudinger (Chemistry) — Lecturer at the ETH from 1912 to 1926
 1975 Vladimir Prelog (Chemistry) — Professor at the ETH
 1978 Werner Arber (Medicine) — studied at the ETH
 1986 Heinrich Rohrer (Physics) — together with Gerd Binnig; Rohrer studied at the ETH
 1987 Georg Bednorz und Karl Alexander Müller (Physics) — both studied at the ETH
 1991 Richard Ernst (Chemistry) — Professor at the ETH
 2002 Kurt Wüthrich (Chemistry) — Professor at the ETH
 
 ผู้มีชื่อเสียงอื่นๆ

 Hendrik Petrus Berlage, architect (student of the ETH)
 Santiago Calatrava, architect (student of the ETH)
 Max Frisch, architect (student of the ETH)
 Jacques Herzog and Pierre de Meuron (Herzog & de Meuron) , architects (students of the ETH, professor at the ETH since 1999, received the Pritzker Prize in 2001)
 Gottfried Semper, architect (Professor at the ETH)
 Bernard Tschumi, architect (student of the ETH)
 Othmar Ammann, civil engineer (student of the ETH)
 Hans Albert Einstein, civil engineer (student of the ETH)
 Niklaus Wirth, computer scientist (Professor at the ETH since 1968, received the Turing Award in 1984)
 Georg Cantor, mathematician (student of the ETH)
 Richard Dedekind, mathematician (Professor at the ETH)
 François Diederich, chemist (Professor at the ETH)
 Heinz Hopf, mathematician (Professor at the ETH)
 Adolf Hurwitz, mathematician (Professor at the ETH)
 Marcel Grossmann, mathematician (student of the ETH, Professor at the ETH)
 Philippe Kahn, mathematician, entrepreneur, inventor (student of the ETH)
 Mileva Marić, mathematician, (student of the ETH)
 Hermann Minkowski, mathematician (Professor at the ETH)
 Jürgen Moser, mathematician (Professor at the ETH)
 John von Neumann, mathematician, computer scientist (student of the ETH)
 Hermann Amandus Schwarz, mathematician (Professor at the ETH)
 George Pólya, mathematician (Professor at the ETH)
 Hermann Weyl, mathematician (Professor at the ETH)
 Carl Gustav Jung, psychologist, (Professor at the ETH)
 Demetrios Christodoulou, physicist (Professor at the ETH)
 Rudolf Clausius, physicist (student of the ETH)
 Karl Culmann, structural engineer (Professor at the ETH)
 Christian Menn, structural engineer (student of the ETH, Professor at the ETH)
 Armand Borel, mathematician, (student of ETH)
 
for a more comprehensive list, see the German version of this article [1].
จาก...วิกิพีเดีย
 

personal jesus:


ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)

Where Einstein Started his Career Consistently ranked the top university in continental Europe, ETH Zurich, the Swiss Federal Institute of Technology, is a leading player in research and education in Switzerland and worldwide. ETH Zurich's 16 departments offer Bachelor, Master and Doctoral programmes in engineering and natural sciences. The language of instruction in the Bachelor programmes is Continue reading ...เงื่อนไขการเข้าเรียนสถาบันเดียวกับ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์  สถาบันเทคโนโลยี ซูริค อิอิ

http://www.rektorat.ethz.ch/students/admission/bachelor/ch_matura/index_EN

Bachelor admission with a Swiss Matriculation certificateUnconditional admission is granted to applicants with the following Swiss credentials:

1. federal or federally accredited Swiss or Liechtensteinian Baccalaureate (gymnasialer Maturitätsausweis) issued by a Swiss or Liechtensteinian secondary school (Mittelschule).

2. federal vocational matriculation certification (Berufsmaturität) in conjunction with the the supplementary exam certificate (“Passerelle” Ergänzungsprüfung, information in German, French, Italian).

3. Bachelor Degree, Diploma, Licentiate or Staatsexamen from a Swiss university (1st university degree).

4. Bachelor degree or diploma from a Swiss accredited university of applied sciences (Fachhochschule FH) or Swiss teacher training college (pädagogische Hochschule PH).


Applications to the first semester of the Bachelor programmes must be submitted online. A dated and signed printout of your application must be mailed to the designated address together with your documents within the application deadline. An application fee is due (details regarding payment options can be found on the last page of the online application form). For further information - e.g. required documents - click on 'Hilfe' on the following site:

--> Bewerbung Bachelor (in German only)


http://www.rektorat.ethz.ch/applications/registration/registration


QS World University Rankings

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2011

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2011

2011 QS World University Rankings by Subject - Engineering & Technology Rankings
2011 QS World University Rankings by Subject: Chemical Engineering Rankings

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2011/subject-rankings/engineering/chemical-engineering


Visual Tour "Studying at ETH Zurich"
World-class University

http://www.ethz.ch/prospectives/video/index_EN

Research-based Education

http://www.ethz.ch/prospectives/video/education_EN

Individual Opportunities
http://www.ethz.ch/prospectives/video/opportunities_EN

Attractive Zurich
http://www.ethz.ch/prospectives/video/zuerich_EN

Ideal Career Prospects

http://www.ethz.ch/prospectives/video/career_EN

http://www.ethz.ch/index_EN

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป