ชวนชมโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ ชุด "จองถนน"

(1/1)

noway2know:
ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ภายหลัง มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นำโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด “พรหมมาศ” มาแสดงเมื่อปี พ.ศ. 2552 , ชุด “นางลอย” ปี พ.ศ. 2553 และชุด “ศึกมัยราพณ์” ปี พ.ศ. 2554

สำหรับในปีนี้ในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้จัดการแสดงโขนชุด “จองถนน” ซึ่งจะเปิดการแสดงระหว่างวันที่ 2-30 พ.ย. 2555 ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้สนใจสามารถจองบัตรได้ที่ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ทุกสาขา หรือ http://www.thaiticketmajor.comการแสดงในปีนี้ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแสดงโขน กล่าวเมื่อบ่ายวันอังคารที่ผ่านมา ณ ศาลาเฉลิมกรุง ว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เคยกราบทูลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถว่า การแสดงโขนมีผู้สนใจดูไม่เหมือนแต่ก่อน จึงโปรดให้มีการจัดแสดงโขนนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นการอนุรักษ์โขน ซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยและเพื่อเป็นการชักจูงให้คนไทยได้หันกลับมาดูการแสดงของไทยด้วย ส่วนการคัดเลือกตอนที่จะนำมาแสดงในแต่ละครั้งจะมีแบบสอบถามให้ผู้ชมได้ติชมว่าชื่นชอบเรื่องใด ตอนไหนและมีการประมวลเพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จากนั้นทรงเลือกตอนจากข้อมูลแบบสอบถามด้วยความสนพระราชหฤทัย โดยในปี พ.ศ. 2555 ทรงเลือกโขนชุด “จองถนน” และในปี พ.ศ. 2556 ทรงเลือกโขนชุด “วิรุณจำบัง”ด้านการแสดง อ.ประเมษฐ์ บุณยะชัย ผู้กำกับการแสดงเผยว่า การแสดงโขนชุดนี้ดำเนินตามบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประกอบกับบทโขนที่ครูอาจารย์ในกรมศิลปากรได้เรียบเรียงไว้ นำมาสอดประสานปรับปรุงการดำเนินเรื่องให้กระชับขึ้น แต่ยังคงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงแบบโขนหลวงไว้อย่างครบถ้วน ทั้งรูปแบบการบรรเลงขับร้องและกระบวนท่ารำที่งดงามอย่างแบบโบราณ และได้ปรับปรุงกระบวนท่ารำ “ฝรั่งคู่” แบบละครหลวงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มารำถวายพระพรด้วยสำหรับการแสดงแบ่งออกเป็น 2 องก์ องก์แรก “จองถนน” เป็นการต่อสู้ระหว่างหนุมานและนิลพัท มี 7 ฉาก โดยมีไฮไลต์เป็นฉากใต้น้ำที่หนุมานต้องลงไปสำรวจหินเพื่อนำมาก่อสร้างถนนตามคำสั่งของพระราม ซึ่งทำให้ได้เจอกับนางสุพรรณมัจฉา องก์ที่ 2 “ประเดิมศึกกรุงลงกา” เป็นการออกรบครั้งแรกของทศกัณฐ์ พร้อมด้วยลูก 2 ตน “สิบขุนและสิบรถ” โดยมีความยิ่งใหญ่ด้วยตัวแสดงกว่า 100 ตัว พร้อมใช้เทคนิคทั้งฉากไฟ น้ำ และราชรถที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ให้วิจิตรตระการตาส่วนเครื่องแต่งกายได้มีการสร้างเพิ่มเติมจากเดิม โดยมีการนำผ้ายกเนินธัมมังจากศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาตัดเย็บด้วย.

ที่มา - เดลินิวส์นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ